Wyłączenie odpowiedzialności

Aplikacja i portal Games Spot stanowi własność osoby prywatnej i uchylam się od wszelkiej odpowiedzialności od utraty Tokenów z powodów sieciowych. Tokeny są tylko znakiem cyfrowym, za który nie pobieram opłat i możesz je pozyskać tylko za swoją aktywność.